• Welkom op de website van de Halve Gare
  • volg ons ook op facebook!

Proklamasie Prins Jesper I 

 Biej de grasie vanne raod van Élléf, de carnavalsvereniging en alle Halve Gare en Garinnen bön ich op de zèstiënje daag, van de èlfdje moandj van het joar twieëdoezendj-negetiën oetgerope toet Prins carnaval. En as Veerenvieërtigste hierser aöver ’t riek van de Halve Gare, verklaor ich,

Prins Jesper I

- Gebäöre en getäöge es ras echte Halve Gare, samengestiltj oet Buizers blood & Gronings hoop.
- Groeatgrondj bezitter van ein sjoeën perceel aan de Meister Joeëstesjtraot.
- Samenwoeënentj mit eine rasechte Sjoapskop Saskia en ozze waakhontj Rocky.
- Leefhöbber van lekker eate, voetbal, beer & koake.
- es sjterspeler van de 3e hilleftj, veul ich mich ´t beste thoes rechtsväör aan ´t buffet.
- es käökeprins hub ig alle ingrediënten in hoes gehoaltj veur ein grandioze Vastelaovendj.

Ten ierste:
Dét ich, as ras echte Halve Gare samen mit mien adjudanten, de Raod van Ellef en alles wat doa biej heurt veûrop goan in Bôggeme, en det ederein mit os mit duit.

Ten twiëdje:
Dét aug dit joar het prinsepalies aan de maas zal zeen.

Ten derdje:
Dét ich mit dees daag neet zorg veur ein gevulde maag, mer ein stjuk in de kraag.

Ten veerdje:
Dét Saskia d’r aan mot winne, det wae neet zoeamér noa hoes toe kinne.

Ten viefdje:
Dét vanaaf noe mien korte carriere als beermeister ten einde is.

Ten zèsdje:Dét wae mit dees daag neet “Traag” goan aan de maas, mer volle gaas.

Ten zevendje:
Dét wae beginne te hakkûh als het fieëst dreigt in te kakkûh.

Ten achtste:
Dét wae mit dees daag neet kiene veur de volle kaart, anges höbbe wae koppien toet aan maart.

Ten negendje:
Dét wae tot aswoonsig door kappus en tabak goan en neemus aan de kantj loate stjoan.

Ten tiëndje:
Det ich toet mien adjudanten benum : 

                Neelus, oftewel Niels Pomp  vanne bergstjroat
                Mundi, oftewel Stefan Munnichs veur al ug fiëste & partijen
                Ronnie Flex, oftwel Ron Tijsen el Patrón vanne Road van Ellef

Ten èlfdje:
Det wae deze vastelaoventj met alle Halve Gare en Garinnen, alles oet de kast zulle haole mit miene liefspreuk:

’T Kin altied gekker
’T kin altied gekker
‘T kin altied gekker